Trang chủ / Thủ thuật / Thủ thuật Windows 1- / Password Hint – Cụm từ gợi ý mật khẩu trên Windows 10

Password Hint – Cụm từ gợi ý mật khẩu trên Windows 10

Khi tạo mật khẩu hoặc thay đổi mật khẩu trong Windows 10, thì hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập Password hint. Vậy Password hint là gì? Nó có tác dụng gì trên Windows 10?
Password hint là một trong những tính năng được tính hợp trên Windows 10. Nó được hiểu nơm na là phần nội dung giúp bạn gợi nhớ mật khẩu của bạn. Bởi vì khi đặt mật khẩu cho Windows 10, nếu sau một thời gian dài không sử dụng đến, có rất nhiều người đã quên mật khẩu. Tuy nhiên chỉ cần xem lại Password hint, bạn có thể nhớ lại mật khẩu của mình để đăng nhập trở lại.
Ví dụ như nếu đặt mật khẩu là blogkienthuc, tôi có thể đặt Password hint là kienthuc360.vn. Trong trường hợp quên thì tôi có thể dễ dàng nhớ lại mật khẩu sau khi nhìn vào Password hint.

Ảnh minh họa:

Password hint

Bình luận

Bình luận

About Administrator

Administrator
Đam mê công nghệ, thích Lập trình và thể thao.

Để lại bình luận