Trang chủ / Tài liệu / Hành chính - Văn phòng / Sách tham khảo chuyên ngành: Social Security Administration Electronic Service Provision: A STRATEGIC ASSESSMENT Leon J. Osterweil, Lynette I. Millett, and Joan D. Winston, Editors Committee on the Social Security Administration’s E-Government Strategy and Planning for the Future

Sách tham khảo chuyên ngành: Social Security Administration Electronic Service Provision: A STRATEGIC ASSESSMENT Leon J. Osterweil, Lynette I. Millett, and Joan D. Winston, Editors Committee on the Social Security Administration’s E-Government Strategy and Planning for the Future

Sách tham khảo chuyên ngành: Social Security Administration Electronic Service Provision: A STRATEGIC ASSESSMENT

Leon J. Osterweil, Lynette I. Millett, and Joan D. Winston, Editors

Committee on the Social Security Administration’s E-Government Strategy and Planning for the Future

Link download: tại đây

 

Bình luận

Bình luận

About Tài Lê Khanh

Tài Lê Khanh
Đam mê công nghệ, thích chia sẻ và cả săm mình nữa.

Để lại bình luận