Trang chủ / Tài liệu / Quản lý nhà nước / E-book: Tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện chính sách tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Minh Khải

E-book: Tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện chính sách tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Minh Khải

Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng. 54 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có những tín ngưỡng riêng gắn liền với đời sống kinh tế và tâm linh của mình

Đối với các dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc có hình thái tín ngưỡng riêng của mình. Bên cạnh đó, một phong tục tập quán lâu đời, phổ biến nhất của người Việt và một số dân tộc thiểu số khác là việc thờ cúng tổ tiên và cúng giỗ những người đã mất. Ngoài ra còn có tục thờ thành hoàng làng. Thần thanh hoàng  được thời có thể là các vị thần linh hoặc những nhân vật kiệt xuất có công lao to lớn như những ông tổ nghề hoặc anh hùng dân tộc có công khai lập quốc hoặc chống giặc ngoại xâm,…

Ở Việt Nam có mặt hầu hết các tôn giáo lớn với đông đảo các tín đồ, chức sắc, nhà tu hành của Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo hay một số tôn giáo bản địa như Cao đài, Phật giáo, Hòa hảo. Quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng của công dân Việt Nam được quy định trong HIến pháp: các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tình hình, đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam; quan điểm, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta; một số giải pháp cơ bản đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản quyển sách Tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện chính sách tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay do Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Minh Khải chủ biên

Mục lục:

– Phần thứ nhất: Tình hình, đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

– Phần thứ hai: Quan điểm, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo và kết quả công tác tôn giáo ở Việt Nam

– Phần thứ ba: Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dung tín ngưỡng, tôn giáo chống phá cách mạnh Việt Nam

Các bạn có thể tìm đọc các ebook miễn phí tại kienthuc360.vn

Link download: tại đây

 

Bình luận

Bình luận

About Tài Lê Khanh

Tài Lê Khanh
Đam mê công nghệ, thích chia sẻ và cả săm mình nữa.

Để lại bình luận