Trang chủ / Tài liệu / Hành chính - Văn phòng / E-book: Office management: Office Secretaryship, V. Shanthi, Tamilnadu Textbook Corporation

E-book: Office management: Office Secretaryship, V. Shanthi, Tamilnadu Textbook Corporation

Content

  • Lesson 1:Concept and role of modern office
  • Lesson 2: Modern office appliances and furniture
  • Lesson 3: Office accommodation and layout
  • Lesson 4: Office Stationerties and supplies
  • Lesson 5: Filling and indexing
  • Lesson 6: Seceratarial practice and postal service
  • Lesson 7: Electronic data processing
  • Lesson 8: Office management system and its control

Link download: tại đây

Phần mềm đọc pdf tại đây

Bình luận

Bình luận

About Tài Lê Khanh

Tài Lê Khanh
Đam mê công nghệ, thích chia sẻ và cả săm mình nữa.

Để lại bình luận