Trang chủ / Tài liệu / Hành chính - Văn phòng / E-book: Office management, Joseph French Johnson, Alexander Hamilton Institute, New York

E-book: Office management, Joseph French Johnson, Alexander Hamilton Institute, New York

Đây có thể xem là một trong những công trình nghiên cứu toàn diện về văn phòng, quá trình hoạt động của văn phòng, người trong văn phòng

Content:

 • Chapter I: The office in modern business
 • Chapter II: Location, Planning and layout of the office
 • Chapter III: Office equipment and supplies
 • Chapter IV&V: Office appliances
 • Chapter VI: Selection of Employes
 • Chapter VII: Employment tests and Records
 • Chapter VIII: Training
 • Chapter IX: Stimulation of employes
 • Chapter X: Filing
 • Chapter XI: Interdepartmental communication
 • Chapter XII: Office manuals
 • Chapter XIII: The worker’s compensation
 • Chapter XIV: Welfare
 • Chapter XV: Office organization
 • Chapter XVI: Planning
 • Chapter XVII: Office control
 • Chapter XVIII: Work reports and their use
 • Chapter XIX: The art of management

Kienthuc360.vn trân trọng gửi đến bạn đọc

Link download: tại đây

Bình luận

Bình luận

About Tài Lê Khanh

Tài Lê Khanh
Đam mê công nghệ, thích chia sẻ và cả săm mình nữa.

Để lại bình luận