E- book: Giáo trình thủ tục hành chính, Học viện hành chính quốc gia, Nguyễn Văn Thâm

Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, cụ thể nào trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước. Hiện nay có nhiều quan điểm về thế  nào là thủ tục hành chính.

Quan điểm thứ nhất đươc đưa ra như sau: thủ tục hành chính là trình tự giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, cụ thể nào trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước

Quan điểm thứ hai  lại cho rằng hủ tục hành chính là trình tự, cách thức để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ và để cá nhân và tổ chức thực hiện khi giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước

Quan điểm thứ ba, Thủ tục hành chính là một loạt các  quy định về trình tự thời gian, về không gian về cách thức giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân

Về đặc điểm của thủ tục hành chính, nhìn chung các thủ tục hành chính mang những đặc điểm chung như: được điều chỉnh chủ yếu bằng các quy phạm   thủ tục hành chính, trình tự thực hiện thẩm quyền trong quản lý  hành chính nhà nước, thủ tục hành chính thường mang tính đa dạng, phức tạp;thủ tục hành chính mang tính năng động..

Thủ tục hành chính đã và đang có ý nghĩa nhất định trong quá trình quản lí hành chính nhà nước đó là: bảo đảm cho các quy định nội dung của luật hành chính được thực hiện;  đảm bảo cho các quy phạm nội dung của các ngành luật khác đi vào cuộc sống,  bảo đảm cho việc thi hành các quyết định HC được thống nhất; Làm giảm sự phiền hà, củng cố được quan hệ giữa Nhà nước và công dân….

 

Link download: tại đây

Phần mềm đọc pdf tại đây

 

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TẠI KIENTHUC360.VN
QUY ĐỊNH BÌNH LUẬN
1. Vui lòng viết tiếng Việt có dấu
2. Ngôn từ bình luận có văn hóa, văn minh, lịch sự
3. không dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm thành viên khác
4. Đang xài hàng free, vui lòng đừng bàn đến chuyện virus; nếu bạn đảm bảo bạn đang xài windows bản quyền 100% thì vui lòng vào trang khác bình luận về virus
5. Các link rút gọn chỉ nhằm mục đích duy trì website, nếu không hiểu về công nghệ hay đơn giản là link rút gọn, mời bạn vào trang web khác không có link rút gọn
6. Những tài liệu và nội dung được chia sẻ hoàn toàn free và chỉ vì đam mê, nếu bạn có cùng đam mê chia sẻ với mọi người những gì mình có, xin liên hệ, chúng ta cùng chia sẻ, email: contact@kienthuc360.vn