Trang chủ / Tài liệu / Hành chính - Văn phòng / E-book: Giáo trình Kỹ thuật tổ chức công sở, Nguyễn Văn Thâm, Học viện hành chính quốc gia

E-book: Giáo trình Kỹ thuật tổ chức công sở, Nguyễn Văn Thâm, Học viện hành chính quốc gia

Công sở là một tổ chức thực hiện cơ chế điều hành, kiểm soát công việc hành chính, là nơi soạn thảo văn bản để thực hiện công vụ, đảm bảo thông tin cho hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, nơi phối hợp hoạt động thực hiện một nhiệm vụ được nhà nước giao….

Đặc điểm công sở:

Công sở nói chung đều có những đặc điểm chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, Công sở là một pháp nhân. Theo Bộ luận Dân sự năm 2005, pháp nhân là một tổ chức có đủ các điều kiện sau:

  1. Được thành lập hợp pháp.
  2. Có cơ cấu chặt chẽ.
  3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.
  4. Nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Thứ hai, Công sở là cơ sở để bảo đảm công vụ. công sở hoạt động để thực thi quyền lực Nhà nước. Các công sở quản lý hành chính Nhà nước sử dụng quyền lực nhà nước để hoạch định và quản lý quá trình thực thi các chính sách công, trong khi các công sở sự nghiệp chịu trách nhiệm về việc cung cấp các dịch vụ công như giáo dục, y tế, …

Mục lục:

Chương 1: Công sở và hoạt động chủ yếu của công sở

Chương 2: Kỹ thuật điều hành công sở

Chương 3: Điều kiện làm việc và thiết bị công sở

Chương 4: Phương pháp lãnh đạo quản lý hành chính

Chương 5: Đổi mới kỹ thuật điều hành trong cải cách hành chính nhà nước

Link download: tại đây

Phần mềm đọc pdf tại đây

 

Bình luận

Bình luận

About Tài Lê Khanh

Tài Lê Khanh
Đam mê công nghệ, thích chia sẻ và cả săm mình nữa.

One comment

  1. Đó là chủ đề yêu thích của tôi

Để lại bình luận