Trang chủ / Tài liệu / Hành chính - Văn phòng / E-book: Giáo trình hành chính công, Võ Kim Sơn, Học viện hành chính quốc gia

E-book: Giáo trình hành chính công, Võ Kim Sơn, Học viện hành chính quốc gia

Hành chính công là hoạt động thực thi quyền hành pháp của Nhà nước, là sự tác động có tổ chức và là sự điều chỉnh bằng quyền lực pháp luật của Nhà nước tới các quá trình xã hội và hành vi của con người thông qua việc các cơ quan hành chính Nhà nước từ trung ương đến địa phương tiến hành nhằm duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật, thoả mãn nhu cầu hợp pháp của công dân. Hành chính công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhằm đạt được các mục tiêu của quốc gia một cách hữu hiệu nhất trong từng giai đoạn phát triển…

Mục lục:

  • Chương 1: Những vấn đề chung về hành chính công
  • Chương 2: Những quan niệm về hành chính công
  • Chương 3: Thể chế hành chính nhà nước
  • Chương 4: Chức năng và phương pháp hành chính nhà nước
  • Chương 5: Quyết định quản lý hành chính nhà nước
  • Chương 6: Kiểm soát đối với hành chính nhà nước

Link download: tại đây

Phần mềm đọc pdf tại đây

Bình luận

Bình luận

About Tài Lê Khanh

Tài Lê Khanh
Đam mê công nghệ, thích chia sẻ và cả săm mình nữa.

Để lại bình luận