Trang chủ / Lập trình / HTML và CSS / Bài 10: Bảng (Table) trong HTML

Bài 10: Bảng (Table) trong HTML

Table (Bảng) được sử dụng khi bạn cần trình bày bảng dữ liệu, loại thông tin được sắp xếp theo các cột dọc và hàng ngang.
Tạo bảng có khó không?
Tạo các bảng trong HTML thoạt đầu trong có vẻ phức tạp nhưng nếu bạn tiếp tục bình tĩnh và xem từng bước tiếp theo, nó thật sự rất logic cũng giống như mọi thứ khác trong HTML.
Ví dụ 1:

Đây là kết quả xem trên trình duyệt:

Sự khác nhau giữa <tr><td>?
Như bạn đã xem ở trên, đây có lẽ là ví dụ phức tạp nhất trong các bài học về HTML vừa qua, chúng ta hãy cùng xem xét từng thẻ khác nhau trong ví dụ trên.
Có 3 phần tử trong cấu trúc bảng:
Thẻ mở <table> và thẻ đóng </table> bắt đầu và kết thúc tạo bảng, rất logic.
<tr> là viết tắt của “table row” là bắt đầu và kết thúc tạo ra 1 hàng ngang. rất logic.
<td> là viết tắt của “table data”. Thẻ này bắt đầu và kết thúc để ra một ô (cell) trong hàng. Tất cả đều đơn giản và hợp lý.
Đây là cách giải thích ở ví dụ 1: Một bảng sẽ bắt đầu bằng thẻ mở <table>, sau đó là thẻ mở <tr>, để xác định một hàng được thêm vào. Có 2 ô trong hàng này, vì vậy ta có: <td>Cell 1</td> and <td>Cell 2</td>. Tiếp theo là thẻ đóng hàng thứ nhất </tr> và một hàng mới được thêm vào bằng thẻ mở <tr> và tiếp theo sẽ tương tự như hàng thứ nhất, hàng thứ hai cũng có 2 ô. Sau cùng bảng sẽ được đóng bằng thẻ </table>.
Bạn phải phân biệt rõ ở đây: hàng (rows) là các đường ngang của các ô (cellls) và cột là đường dọc của các ô.
Cell 1    Cell 2
Cell 3    Cell 4
Cell 1Cell 2 được xem là hàng. Cell 1Cell 3 được xem là cột.
Ở ví dụ trên, ta có hai hàng và hai cột, trên thực tế bạn có thể tạo ra các bảng có không giới hạn số cột và số hàng.
Ví dụ 2:

Kết quả xem trên trình duyệt:
Có thuộc tính nào cho bảng không?
Dĩ nhiên có một số thuộc tính dành cho bảng, ví dụ như border – dùng để tạo độ dày các đường biên xung quanh bảng.
Ví dụ 3:

Kết quả trên trình duyệt:

Độ dày của đường biên được xác định bởi thuộc tính border
Cũng như các hình ảnh, bạn cũng có thể xác định chiều ngang của table bằn pixels hoặc phần trăm
Ví dụ 4:

Như ví dụ trên table sẽ có chiều ngang bằng 30% chiều ngang mà hình.
Thêm các thuộc tính khác?
Có rất nhiều thuộc tính khác, đây là hai thuộc tính kể thêm:
align: dùng để xác định lề so hàng theo chiều ngang của nội dung bên trong ô. Ví dụ như trái – left, giữa – center hay phải – right.
valign: dùng để xác định lề so hàng theo chiều đứng của nội dung bên trong ô. Ví dụ như, trên – top, giữa  -middle hay đáy – bottom.
Ví dụ 5:

Có thể chèn những gì vào table?
Theo lý thuyết, bạn có thể chèn bất cứ thứ gì vào trong bảng như chữ, liên kết và hình ảnh … nhưng vì table có công dụng để trình bày bảng dữ liệu (dữ liệu trình bày theo hàng và cột), vì vậy hãy đặt tất cả mọi thứ vào trong bảng khi bạn muốn sắp xếp chúng theo thứ tự ngang và dọc.
Trong quá khứ vài năm trước đây, table đã được dùng như là một công cụ để dàn trang  Web. Nhưng nếu bạn thật sự muốn trang web mình có một layout chính xác, và chi tiết như ý muốn, bạn nên áp dụng dàn trang bằng cách kết hợp CSS. Bạn có thể xem các hướng dẫn ở các bài học CSS sau này. Còn bây giờ, hãy thực tập thật nhiều với những gì đã học.

Bình luận

Bình luận

Xem tiếp bài trong khóa học<< Bài 9: Hình ảnh trong HTML

About Administrator

Administrator
Đam mê công nghệ, thích Lập trình và thể thao.

Để lại bình luận