Trang chủ / GIẢNG DAY - HOC TẬP / Một số nội dung của môn học Phương pháp nghiên cứu du lịch

Một số nội dung của môn học Phương pháp nghiên cứu du lịch

 

  1. Số tín chỉ: 02

Lý thuyết: 01

Thực hành: 01

  1. Đối tượng học:

Bậc học: Đại học

Ngành: Quản trị kinh doanh du lịch

Hệ: Chính quy

  1. Mục tiêu của môn học: Sau khi học xong môn học sinh viên có khả năng:

3.1. Về kiến thức

Trình bày vấn đề khoa học, nghiên cứu khoa học

Trình bày quy trình nghiên cứu khoa học

Trình bày tóm tắt, tổng luận, nhận xét một nghiên cứu khoa học

3.2. Về kỹ năng

Thực hiện một nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên môn

3.3. Về thái độ và kỹ năng mềm

–  Thái độ:

+ Nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với việc học tập, nghiên cứu

+ Nghiêm túc, tự giác, hợp tác, chính xác, có trách nhiệm trong công việc

–  Kỹ năng mềm:

+ Thu thập thông tin, làm việc độc lập, làm việc nhóm, thu thập và xử lý thông tin, tư duy logic

Nội dung đánh giá cuối môn học: từ KQHT 2 đến KQHT 4

Đánh giá cuối môn học 50% : Thi viết, được sử dụng tài liệu

  1. Tài liệu học tập

4.1. Tài liệu chính:

Vũ Cao Đàm, 2008, Phương luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học và kỹ thuật. Tải tài liệu tại đây

4.2. Tài liệu tham khảo:

– Trung Nguyên, 2005, Phương pháp luận nghiên cứu, NXB Lao động – Xã hội TPHCM.

– Nguyễn Đình Thọ, 2011, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

* Một số tài liệu khác:

– Video 1: tải tại đây (có chứa quảng cáo)

– Video 2: tải tại đây (có chứa quảng cáo)

– Tài liệu 3: tải tại đây (có chứa quảng cáo)

– Phiếu chấm cho các bài tập quá trình: tải tại đây (có chứa quảng cáo)

**Lịch gặp và trao đổi các nội dung liên quan đến bài tập các nhóm tại đây

*** Mẫu bài báo cáo cuối môn, xem tại đây

*** Các chủ đề ôn tập cho nội dung kết thúc môn, xem tại đây

Bình luận

Bình luận

About Tài Lê Khanh

Tài Lê Khanh
Đam mê công nghệ, thích chia sẻ và cả săm mình nữa.

Để lại bình luận