Trang chủ / GIẢNG DAY - HOC TẬP / Một số nội dung của Môn học Khoa học quản lý

Một số nội dung của Môn học Khoa học quản lý

 

  1. Số tín chỉ: 02

– Lý thuyết: 01

– Thực hành: 01

  1. Đối tượng học:

– Bậc học: Đại học

– Ngành: Quản trị văn phòng

– Hệ: Chính quy

  1. Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin
  2. Mục tiêu của môn học: Sau khi học xong môn học sinh viên có khả năng:

4.1. Về kiến thức

– Trình bày về quản lý, các thuyết quản lý, môi trường quản lý, nguyên tắc quản lý và phương pháp quản lý

– Nhận biết những vấn đề cơ bản về quản lý, các lý thuyết quản lý

– Phân tích các nguyên tắc quản lý, quy luật quản lý

4.2. Về kỹ năng

– Xác định những vấn đề cơ bản về quản lý, các lý thuyết quản lý

– Ra quyết định trong quản ly

– Vận dụng các chức năng của quy trình quản lý và tổ chức hoạt động trong cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp; về khoa học tổ chức, quản lý, điều hành; về năng lực, phẩm chất của nhà quản lý phù hợp  với chuyên ngành đào tạo

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm

– Coi trọng việc học tập và nghiên cứu các kiến thức về khoa học quản lý

– Có những cơ sở lý luận và phương pháp luận để nhận thức một cách đúng đắn các môn học trong khối kiến thức cơ sở

– Có hứng thú và sẵn sàng tự học, tự rèn luyện các kỹ năng, có niềm tin, thái độ tích cực trong hoạt động học tập

– Thái độ nhìn nhận và đánh giá các vấn đề khoa học quản lý trong tổ chức và đời sống

– Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giải quyết vấn đề quản lý, kỹ năng ra quyết định

  1. Đánh giá:

–  Dự lớp: Điều kiện để được kiểm tra, làm bài tập lấy điểm quá trình và tham gia đánh giá kết thúc môn học

+     Nếu học sinh vắng buổi học nào mà buổi học đó có kiểm tra hoặc tham gia các hoạt động do GVHD tổ chức để lấy điểm quá trình thì sẽ không được kiểm tra lại (trừ trường hợp đặc biệt do GVHD cho phép).

+     Nếu học sinh vắng trên 20% tổng số tiết của môn học (9/45) thì sẽ không được tham gia đánh giá kết thúc môn học.

– Điểm quá trình: 50%. Được tính cho học sinh khi tham gia kiểm tra hoặc các hoạt động do GVHD tổ chức. Mức độ hoàn thành các bài tập, thảo luận nhóm được giao trong quá trình học.

+ Cột 1: Các vấn đề cơ bản về quản lý, khoa học quản lý, môi trường quản lý, các chức năng của quản lý

+ Cột 2: Quyết định trong quản lý

– Đánh giá cuối môn: 50%

– Đánh giá cuối môn học 50% : Thi viết, được sử dụng tài liệu

  1. Tài liệu môn học

– Sách, giáo trình chính:

Khoa học quản lý đại cương, Đại học KHXH và NV Đại học Quốc gia, 2009. Tải tại đây

– Tài liệu tham khảo:

+ Bùi Minh Hiến, 2006, Quản lý giáo dục, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

+ Nguyễn Đức Lợi, 2008, Giáo trình Khoa học quản lý, NXB Tài chính, Hà Nội

* Một số tài liệu khác:

– Video 1 tải tại đây (có quảng cáo)

– Video 2 tải tại đây (có quảng cáo)

– Video 3 tải tại đây (có quảng cáo)

– Video 4 tải tại đây (có quảng cáo)

– Video 5 tải tại đây (có quảng cáo)

– Video 6 tải tại đây (có quảng cáo)

  • Các nội dung khác của môn học sẽ được tiếp tục cập nhật tại đây…

 

 

Bình luận

Bình luận

About Tài Lê Khanh

Tài Lê Khanh
Đam mê công nghệ, thích chia sẻ và cả săm mình nữa.

Để lại bình luận