Trang chủ / Tài liệu (page 3)

Tài liệu

E-book: Giáo trình kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản, Lưu Kiếm Thanh, Học viện Hành chính quốc gia

Hoạt động giao tiếp của nhân loại được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ. Phương tiện giao tiếp này được sử dụng ngay từ buổi bình minh của xã hội loài người. Với sự ra đời của chữ viết, con người đã thực hiện được sự giao tiếp ở …

Đọc thêm »

E-book: Giáo trình Quản lý nhà nước về an ninh – quốc phòng, Nguyễn Xuân Yêm, Học viện hành chính quốc gia

Đối với nước ta hiện nay, nội dung quản lý nhà nước về quốc phòng có thể khái quát là: Nhà nước thống nhất quản lý về quốc phòng bằng luật pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo cho quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ đất …

Đọc thêm »