Trang chủ / Tài liệu (page 10)

Tài liệu

E-book: Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước, Võ Kim Sơn, Học viện Hành chính quốc gia

Trên thực tế khái niệm nguồn nhân lực được hiểu rất phức tạp, được nghiên cứu dưới nhiều giác độ khác nhau. Nếu như dựa vào khả năng lao động của con người và giới hạn của tuổi lao động thì nguồn nhân lực bao gồm những người trong độ …

Đọc thêm »

E-book: Giáo trình quản lý nhà nước về tài chính, Khoa Quản lý nhà nước về kinh tế, Học viện hành chính quốc gia

Tài chính công là một khái niệm hiện đại bắt đầu được sử dụng trong đời sống kinh tế của một quốc gia từ những năm đầu thế kỷ 20. Sự thay đổi có tính bước ngoặt về định nghĩa Tài chính công diễn ra vào những năm 30 của …

Đọc thêm »

E-book: Giáo trình quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ, Học viện hành chính quốc gia

Tổ chức phi chính phủ (Non-Governmental Organizations, gọi tắt là NGOs) từ lâu đã tồn tại trên thế giới dưới nhiều hình thức khác nhau với mục đích là cứu trợ nhân đạo đối với nạn nhân chiến tranh, thiên tai và nghèo đói. Hiện nay, các nước trên thế …

Đọc thêm »

E-book: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Sida, CIEM, Lê Xuân Bá, NXB Khoa học và Kỹ thuật

FDI là một trong những nguồn quan trọng để bù đắp sự thiếu hụt về vốn ngoại tệ của các nước nhận đầu tư, đặc biệt là đối với các nước kém phát triển. Hầu hết các nước kém phát triển đều rơi vào cái “vòng luẩn quẩn”, đó là: …

Đọc thêm »

E-book: Quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Nông Quốc Binh, Nguyễn Hồng Bắc, NXB Tư pháp

Theo quy định tại Khoản 14 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì: Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt …

Đọc thêm »

E-book: ISO trong dịch vụ hành chính, Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Trung Trực, Trương Quang Dũng

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là Bộ tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng nhằm trợ giúp các tổ chức, thuộc mọi loại hình và quy mô trong việc xây dựng, áp dụng và vận hành các hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực. ISO 9000 được duy …

Đọc thêm »