Trang chủ / Tài liệu / Hành chính – Văn phòng (page 2)

Hành chính – Văn phòng

E-book: Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý tài chính hành chính sự nghiệp: CHẾ ĐỘ HỌP, CHI TIÊU HỘI NGHỊ, CÔNG TÁC PHÍ VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ, NXB Lao động

Ở mỗi cơ quan, đặc biệt là cơ quan hành chính, hành chính sự nghiệp thì việc chi tiêu cho các mục họp, hội nghị, công tác phí là yêu cầu thường xuyên. Chính vì vây, người làm việc trong các cơ quan này cần có các kiến thức cơ …

Đọc thêm »

Ebook: Tổ chức điều hành hoạt động của các công sở, PGS. TS. Nguyễn Văn Thâm, Học viện hành chính quốc gia

Để tiếp tục đổi mới và tăng cường hiệu lực của bộ máy nhà nước, một trong những yêu cầu cấp bách đang được đặt ra là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, đổi mới phương thức điều hành và hiện …

Đọc thêm »