Trang chủ / Phần mềm / Phần mềm ứng dụng

Phần mềm ứng dụng

KMSpico 10.2.0 Phần mềm kích hoạt bản quyền Windows và Office

KMSPico là công cụ kích hoạt bản quyền mọi phiên bản của Windows, Windows server hay Microsoft Office. Kích hoạt các hệ điều hành:   Operating Systems Office Server OS Win Vista Business/N Office 2010 All Server 2008 Standard/Datacenter/Enterprise Win Vista Enterprise/N Office 2013 All Server 2008 (R2) Standard/Datacenter/Enterprise Win …

Đọc thêm »