Trang chủ / Lập trình

Lập trình

Bài 10: Bảng (Table) trong HTML

Table (Bảng) được sử dụng khi bạn cần trình bày bảng dữ liệu, loại thông tin được sắp xếp theo các cột dọc và hàng ngang. Tạo bảng có khó không? Tạo các bảng trong HTML thoạt đầu trong có vẻ phức tạp nhưng nếu bạn tiếp tục bình tĩnh …

Đọc thêm »

Bài 9: Hình ảnh trong HTML

Thêm hình ảnh vào trang HTML là một phần không thể thiếu trong công việc một thiết kế web, bạn sẽ làm điều đó bằng cách nào Những điều bạn cần biết Thêm hình ảnh tương đối khá dễ dàng với đoạn code cơ bản như sau: Ví dụ 1: …

Đọc thêm »

Bài 8: Phần tử a trong HTML

Trong bài này bạn sẽ học cách làm thế nào để liên kết các trang web lại với nhau. Bạn cần những gì để tạo liên kết? Để tạo ra các liên kết, bạn phải sử dụng phần tử. Một phần tử đơn giản với một thuộc tính và bạn …

Đọc thêm »

Bài 7: Thuộc tính (Attributes) trong HTML

Bạn có thể thêm thuộc tính vào một số phần tử. Thuộc tính là gì? Nếu bạn còn nhớ, những phần tử tạo nên cấu trúc trang HTML và khai báo với trình duyệt bạn muốn website sẽ được trình bày như thế nào (ví dụ <br /> là thẻ …

Đọc thêm »

Bài 6: Một số phần tử cần biết trong HTML

Bạn đã có một trang mẫu HTML qua các bài học trước chưa? Đây là ví dụ: [crayon-5b0146d12b389842059922/] Bạn sẽ được học gì tiếp theo? Bây giờ bạn sẽ được học 7 phần tử (element) mới. Tương tự như cách bạn làm nghiêng đoạn chữ bằng cách đặt nó vào …

Đọc thêm »

Bài 5: Thẻ title trong HTML

Bạn nên luôn bắt đầu bằng trang mẫu (template) như những gì bạn đã học ở bài trước, đây là trang mẫu: [crayon-5b0146d12b918535471188/] Ở phần head, bạn nên luôn gõ vào tiêu đề trang <title>Đây là tiêu đề trang</title> Bạn sẽ nhìn thấy tiêu đề ở tab của sổ trình …

Đọc thêm »

Bài 4: Tạo 1 trang html đơn giản

Bắt đầu như thế nào? Trong bài số 1, chúng ta đã được biết những gì cần thiết để làm web là: một trình duyệt và phần mềm Notepad. Khi bạn đang đọc những dòng này, có nghĩa là bạn đã mở một trình duyệt, điều cần làm là bạn …

Đọc thêm »

Bài 3: Phần tử và thẻ (elements, tags)

Ngay bây giờ bạn đã sẳn sàng học bản chất của HTML: các phần tử (elements) Các phần tử mang lại cấu trúc cho một trang HTML và khai báo với trình duyệt về một website sẽ được trình bày như thế nào. Nói tóm lại phần tử chứa một …

Đọc thêm »

Bài 2: HTML là gì?

Chính xác HTML là gì? HTML chính là ngôn ngữ mẹ đẻ của tất cả các trình duyệt. Có thể tóm tắt một câu chuyện dài như sau. HTML được phát minh vào năm 1990 bởi một nhà khoa học có tên là Tim Berners-Lee. Lý do lúc đó nó …

Đọc thêm »

Bài 1: Nhập môn HTML

Trong bài học đầu tiên bạn sẽ được giới thiệu khái quát những công cụ dùng để làm web Những gì cần có? Hầu như bạn đã có những thứ cần thiết. Bạn cần có một trình duyệt. Trình duyệt là chương trình có thể mở các website như chương …

Đọc thêm »